Служба за трудова медицина
Енергийна ефективност
 
10/25/2012
 
 
Покана за обучения по безопасност и здраве и електробезопасност
  още >>

 
8/20/2012
 
 
Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
  още >>

ВР - Пропъртис ООД.
гр. Бургас, България
ул. Иван Шишман №4, ет.3 ,
тел: 056/82-90-80
GSM: 0888/857-926; 0896/618-335; 0896/672-228
e-mail: vr.properties@gmail.com   

ВитаВер ЕООД. гр. София
гр. Бургас, България
ул. Вардар №1, блок кооператор , вх. В партер
тел: 056/81-35-50; 056/54-33-52
GSM: 0888/857-926
професионална хигиена, дезинфекция, борба с вредители.
e-mail: vitaver@teatom.info   

Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
Министерсто на образованието,младежта и науката
Министерство на околната среда и водите
Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)
Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Агенция по заетостта
Национална агенция за професионално образование и обучение
Европейска комисия
Европейска агенция за здраве и безопасност при работа
Регистър на службите по трудова медицина
Камара на строителите в България
Napo's films
Калдес консулт