Служба за трудова медицина
Енергийна ефективност
 
10/25/2012
 
 
Покана за обучения по безопасност и здраве и електробезопасност
  още >>

 
8/20/2012
 
 
Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
  още >>

ВР - Пропъртис ООД.
гр. Бургас, България
ул. Иван Шишман №4, ет.3 ,
тел: 056/82-90-80
GSM: 0888/857-926; 0896/618-335; 0896/672-228
e-mail: vr.properties@gmail.com   

ВитаВер ЕООД. гр. София
гр. Бургас, България
ул. Вардар №1, блок кооператор , вх. В партер
тел: 056/81-35-50; 056/54-33-52
GSM: 0888/857-926
професионална хигиена, дезинфекция, борба с вредители.
e-mail: vitaver@teatom.info   

1. 10/25/2012  Покана за обучения по безопасност и здраве и електробезопасност
още >>

2. 8/20/2012  Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
още >>

3. 7/1/2012  Удължен е срокът за приключване на Обученията и Курсовете по Програма „Аз Мога Повече” - до 31.07.2013 г.
още >>

4. 10/19/2011  Център за професионално обучение към „ВР-ПРОПЪРТИС” приема желаещи за обучение с ваучери по програмата „Аз мога повече“.
още >>

5. 10/17/2011  Програмата „АЗ МОГА”
още >>