Служба за трудова медицина
Енергийна ефективност
 
10/25/2012
 
 
Покана за обучения по безопасност и здраве и електробезопасност
  още >>

 
8/20/2012
 
 
Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
  още >>

ВР - Пропъртис ООД.
гр. Бургас, България
ул. Иван Шишман №4, ет.3 ,
тел: 056/82-90-80
GSM: 0888/857-926; 0896/618-335; 0896/672-228
e-mail: vr.properties@gmail.com   

ВитаВер ЕООД. гр. София
гр. Бургас, България
ул. Вардар №1, блок кооператор , вх. В партер
тел: 056/81-35-50; 056/54-33-52
GSM: 0888/857-926
професионална хигиена, дезинфекция, борба с вредители.
e-mail: vitaver@teatom.info   

 

ПОКАНА

за обучения по безопасност и здраве и електробезопасност

 

Вид обучение

Дати на провеждане

Час и място на провеждане

Цена

1

Задължително ежегодно обучение на длъжностните лица по ЗБУТ и лицата провеждащи инструктажите по безопасност на труда, хигиената на труда и противопожарната охрана

29.11.2012

От 10:00 часа

Залата в

гр. Бургас,

ул. „Иван Шишман” №4, ет.3

60,00 лева/за участник

2.

Обучение за задължително ежегодно обучение, придобиване или продължаване срока на валидността на квалификационните групи по електробезопасност на изпълнителския персонал

04.12.2012

От 10:00 часа

Залата в

гр. Бургас,

ул. „Иван Шишман” №4, ет.3

50,00 лева/за участник

 

Център за професионално обучение към „ВР – ПРОПЪРТИС” ЕООД може да проведе индивидуално или групово обучение по ЗБУТ, за квалификационни групи по електробезопасност, за координатори по безопасност и здраве в строителството за персонала на Вашата фирма (дружество), обучение на КУТ (ГУТ) – по допълнително договаряне.

След преминаването на обучението на присъствалите Ръководители, длъжностни лица и/или представители на КУТ/ГУТ ще получат удостоверение за завършен ежегоден задължителен курс на обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба №4 от 1998 година и Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г.

Обучението ще се проведе от Център за професионално обучение към „ВР-ПРОПЪРТИС” ЕООД съвместно със СТМ  „ТЕАТОМ” в Залата в гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 4, ет. 3.

Обучението ще е безплатно, съгласно чл. 2, т. 3 от Сключеният договор за Обслужване от Служба по трудова медицина „ТЕАТОМ” ЕООД.

Местата в залата са ограничени, затова записването на участниците в обучението за съответната дата следва да бъде извършено в срок до 2 дни преди започване на обучението. За записване, допълнителна информация и справки: 056/81-32-50 и 0879/004-144.


назад към архива >>