Нашият екип е изграден от високо квалифицирани специалисти (магистри по ЗБУТ, инженери, лекари и др.), които притежават специфични знания, умения и опит в областта на безопасността и здравето при работа.

Разполагаме с експерти с различни квалификации, като работим с една обща цел – решаване проблемите по здраве и безопасност при работа на нашите клиенти, така че да намалим максимално трудовите злополуки и травматизма на работното място.