За нас

“ТЕАТОМ” ЕООД – гр. Бургас е създадена през 2000 година. Почти цялата дейност на фирмата е ориентирана в областта на профилактичната дейност и опазване на човешкото здраве, експертно-консултантски услуги и такива, свързани с обследване и сертификация на сгради за енергийна ефективност.

Основните направления на дейността на дружеството са:

 1. Консултации в сферата на безопасност и здраве на работното място; Анализ на производствени процеси
 2. Служба по трудова медицина;
 3. Обучение и тренинги на ръководни кадри и специалисти;
 4. Орган за контрол вид С, с обхват на акредитация:
  • Микроклимат в работна и битова среда;
  • Изкуствено осветление в работна и битова среда;
  • Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V;
  • Шум в околна среда
  • Климатични инсталации;
  • Вентилационни инсталации
 5. Сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност;
 6. Евакуационни планове