Евакуационни планове

Нашата основна цел е подобряването на условията на труд и превенция от потенциални опасности и рискове на работното място, стремим се да предпазим здравето и живота на всеки работник. За да сме сигурни, че дори и най-трудно предвидимото обстоятелство ще завърши без злополуки, ви предлагаме професионално изработване на евакуационни планове, изцяло съобразени с всички нормативни изисквания.