Консултации в сферата на ЗБУТ

 

  • Съдейства за изпълнение и съобразяване с предпесанията от Инспекцията по труда
  • Съдейства за изграждането и поддържането на цялостната фирмена документация по ЗЗБУТ
  • Навременна експертна консултация по всички въпроси свързани със ЗЗБУТ
  • Съдейства и консултира за изработването на Правилник за вътрешния трудов ред
  • Консултира и съдейства при изготвянето на инструктажи, правилници и инструкции на персонала